مقایسه کن

شرایط گارانتی

مدیریت ۰ نظر ۱۳۹۴/۰۶/۳۰ ۱۱:۲۷:۴۷

موارد ذیل شامل گارانتی نمی شوند :


  • صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل ونقل، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق ، حوادث طبیعی و ...
  • هر نوع دستکاری، خدشه یا کنده شدن برچسب سریال و مشخصات هدفون یا هرنوع دستکاری و آسیب برچسب ضمانتنامه
  • استفاده غلط مانند کشیده شدن سیم هدفون و ایجاد قطعی در سیم
  • مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای هدفون
  • عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه های راهنما
  • صدمات و خرابی های ناشی از اتصال غلط به سایر دستگاه ها
  • صدمات ناشی از پاک کردن هدفون با هر وسیله یا ماده
  • استفاده از تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب
  • دستکاری هدفون و تعمیرات در مراکز غیر مجاز 
  • لوازم مصرفی و جانبی